Kundeudtalelser

udskriv

Preben Masorsky
Vestegnens VVS
Vestegnens VVS
Jeg har haft dysted data VVS program siden 1985, jeg er især glad for den hurtige og nemme måde, jeg kan oprette og fakturere div. kunder samt oprette og vedligeholde VVS priser fra grossister.

Jeg har som selvstændig VVS installatør i 27 år, prøvet at fakturere og bogført i hånden, uden væsentlige hjælpemidler, som f.eks. EBD, men efter jeg indgik samarbejde med dysted Data, må jeg sige at jeg har sparet adskillige timer på kontorarbejdet, som så kunne bruges på udførelse af VVS arbejde og kundepleje.

Hvis der opstår problemer med programmet, som følge af en forkert behandling af brugeren (mig) er der aldrig problemer med at få hjælp fra dysted Data, enten pr. telefon eller ved personlig fremmøde. Jeg kan kun sige at jeg gennem alle årene har været særdeles tilfreds med at bruge dysted Data, og vil anbefale især VVS programmet til mine kollegaer.
Læs mere om vvs-systemet

Vestsjællands Elektro
Viggo Hvolbøl
Vestsjællands Elektro
Vestsjællands Elektro har en afdeling i Kalundborg og en i Slagelse. Da vi købte vores første dysted program for over 15 år siden, kørte vi det på en Amstrad med to diskettedrev. Siden er der jo sket meget.

Efter at den kontordame, der passede vores regnskab i mange år, holdt op, overtog jeg selv alt arbejde med fakturering og bogføring. Jeg har altid fået hurtig hjælp når der var brug for det, og vores revisor har heller ikke noget at klage over.

Jeg synes selv vi har været ret kreative med at bede om programændringer, der kunne lette vort arbejde, men vi har altid fået vores ønsker opfyldt til en rimelig pris.

Jeg kan anbefale ikke bare programmet, men også selve firmaet dysted Data på det varmeste.
Læs mere om basissystemet


Jens Damsgaard
ND Revision
www.ndrevision.dk
ND Revision
I ND Revision har vi anvendt ejendomsprogrammet fra dysted Data i over 10 år.

Vi anvender programmet til at føre regnskab for forskellige ejendomme samt til huslejeopkrævning, varmeregnskab, m.m.

Vi er specielt glade for de features der understøtter varsel om huslejeforhøjelse, opgørelse over konti for indvendig vedligeholdelse og rykkerprocedurer.

Alle de ønsker vi har fremført om programændringer der kunne lette vort arbejde, er blevet imødekommet til vor fulde tilfredshed.
Læs mere om ejendomssystemet

Københavns Skiklub
Leif Sjøgren
Københavns Skiklub
www.ks-ski.dk
En idrætsforening bygger på ledernes frivillige indsats. Det betyder, at de nødvendige hjælpemidler skal være så gode som muligt.

I Københavns Skiklub har vi brugt dysted Datas regnskabsprogram siden 1992.

Programmet er ændret i takt med styresystemernes udvikling, og vi har fået udført programtilpasninger, således at vores rutinearbejde bliver så nemt som muligt - både for kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Vi har blandt andet fået særligt brede felter til beskrivelse af posteringerne samt en særlig udgave af kontoudskrifter.

Jeg tror, at mange andre idrætsforeninger vil kunne opnå tilsvarende fordele/arbejdsbesparelser.
Læs mere om foreningssystemet


Alan Simpson
Stjernefinans
www.stjernefinans.dk
Stjernefinans
Stjerne Finans A/S har benyttet Dysted Data's programmer siden 1991 til styring og administration af vor finansieringsvirksomhed.

Kravene har over årene medført betydelige krav til opgradering og ændring af programmerne, hvilket er sket til vor fulde tilfredshed.

Således mener vi i dag, at vi har et af branchens bedste programmer.
Læs mere om finansieringssystemet

Sparresholm
Hofjægermester
P. Garth-Grüner
www.sparresholm.dk
På Sparresholm har vi anvendt dysted Datas finansprogram siden 1991, først i en DOS version og siden 1998 i forskellige Windows versioner.

Programmet er let at anvende, også for uøvede PC brugere, uden regnskabserfaring.

Vi har altid fået hjælp når der var behov for det og jeg giver gerne dysted Data min bedste anbefaling.

Hofjægermester
P. Garth-Grüner
Sparresholm
Læs mere om basissystemet


Niels Viggo Nielsen
Store Merløse www.nielsviggo.dk
Niels-Viggo Nielsen El
Vi har installeret dysted Datas El system i et lokalt netværk.

Vi er specielt glade for de muligheder programmet giver for at finde priser, fremsende tilbud og udskrive fakturaer.

Det hjælper os meget, at kunderne kan findes frem, både via kontonummer og via en del af navn eller adresse.

De ønsker vi har om tilføjelser til programmet bliver som regel opfyldt i forbindelse med at vi fornyer vores hot-line.

Vi har haft programmet siden 1992 og altid fået hurtig hjælp når der var behov for det.
Læs mere om EL-systemet

Karise Vandværk
Jørn Koefoed
Karise Vandværk
I/S Karise Vandværk har brugt Dysted Datas vandværksprogram siden 1/1 - 1992.

Programmet samarbejder med Betalingsservice sådan, at der opkræves vandafgift med 4 á contoopkrævninger og en årsopgørelse, og således at saldo fra årsopgørelsen overføres til betaling sammen med 1. rate året efter. De kunder, der skal have penge tilbage og er tilmeldt automatisk Betalingsservice, får pengene indsat på deres konto.

Vi samarbejder også med kommunen. Brugerne indsender aflæsningskort til kommunen, og derefter sendes en fil til vandværket, som jeg så indlæser direkte i programmet. En stor lettelse og tidsbesparelse i forhold til tidligere, hvor vi selv udsendte, modtog og indtastede aflæningerne.

Jeg synes, at programmet er meget brugervenligt, og hvis man som bruger af programmet kommer med forslag om ændringer/forbedringer, er dysted Data meget samarbejdsvillig, ligesom hjælp via telefon og email er noget, jeg har haft megen glæde af.

Jeg har også i tilspidsede situationer oplevet beredvillig hjælpsomhed.

I det hele taget er jeg godt tilfreds med programmet og den service, jeg modtager.

Læs mere om vandværkssystemet